Кадрова політика та навики, які ми цінуємо

Основні принципи кадрової політики АВК:

 • дотримання чинного трудового законодавства країни, у якій укладено трудову угоду, а також Загальної декларації прав людини;
 • гідна оплата праці співробітникам з урахуванням професійних якостей та особистих досягнень;
 • адаптація, навчання та підвищення кваліфікації працівників з метою створення умов для максимальної реалізації їхнього потенціалу. Сприяння у досягненні професійних успіхів;
 • дотримання соціальних стандартів.

АВК – це, передусім, команда однодумців зі спільними цілями. Ми добре розуміємо одне одного завдяки принципам та навикам, які лежать в основі нашої роботи:

 • чітко організовуємо діяльність, визначаємо ресурси і пріоритети, постійно підтримуємо зворотній зв'язок;
 • аналізуємо, пропонуємо оптимальні рішення, прогнозуємо наслідки;
 • з метою оптимізації бізнес-процесів відкриті до нових ідей та пропозицій;
 • ефективно працюємо в команді над досягненням спільної мети;
 • націлені на результат згідно встановлених критеріїв і стандартів;
 • напрацьовуємо нові ділові контакти, відстоюємо і обґрунтовуємо свою думку;
 • розвиваємося особистісно та професійно, шляхом саморозвитку, навчання, а також переймаємо досвід колег.

Ми шукаємо фахівців, які поділяють наші цінності та принципи.